Přístup do aplikace pro Android

Pro přístup do aplikace je potřeba nejprve vytvořit uživatelům Web ID.

Aplikaci Klasifikace pro systém Android stáhnete na Google play.

Vedení školy vám musí odeslat přístupové heslo pro první přihlášení, které vám přijde na email.
Způsob přihlášení do aplikace je stejné pro učitele i rodiče.

Otevřete aplikaci a vyberte školu, do které se chcete přihlásit. Po dalším spuštění bude aplikace nabízet naposledy vyhledané školy pro snadný přístup a přepínání mezi více školami.

Po prvním přihlášení si heslo můžete změnit v menu Více / Změnit heslo.

Přihlášení pomocí otisku prstu

Pro použití funkce přihlášení pomocí otisku prstu je nutné mít na zařízení senzor otisku prstů a systém Android 6.0 a vyšší.

Přihlašte se do aplikace Klasifikace běžným způsobem popsaným výše a následně v menu zvolte Nastavit přihlášení otiskem.

Pokud v zařízení ještě nemáte nastavený otisk prstů, tak k tomu nyní budete vyzváni.

Po dokončení nastavení otisku prstů v zařízení dokončete přidání účtu otisku – zadejte uživatelské jméno a  heslo do aplikace a potvrďte.

Od této chvíle se můžete k dané škole přihlásit pomocí otisku prstů bez nutnosti vypisování přihlašovacích údajů – pouze vybere při spuštění aplikace školu a stisknete symbol otisku v horním menu a přiložíte prst na snímač otisku prstů.

Pokud se přihlašujete do více škol / uživatelských účtů, tak je třeba Nastavit přihlášení otiskem ke každé škole. Postup je stejný jako výše.

Při změně přihlašovacího emailu pro přístup do aplikace vám musí být odeslány nové přihlašovací údaje ze školy a musíte si k danému účtu opět Nastavit přihlášení otiskem.