Nastavení ŠVP

Rychlá nápověda při řešení konkrétních situací
Spuštěním kontroly studijních zaměření překontrolujete všechny žáky školy a v kontrole získáte seznam žáků v aktuálním školním roce s problémy ve studiu, které si můžete uložit do souboru nebo vytisknout. Kontrolu najdete v menu Možnosti / Kontrola / Kontroly studijních zaměření 
ŠVP

Žákyni Beranové Nelly chybí předmět – jaký zjistíme kontrolou studia. Tlačítkem ŠVP zobrazíme nastavení studijního zaměření.
ŠVP

Pokud v seznamu zaměření máte i stará oddělení/zaměření, tak je můžete jednoduše skrýt pomocí „Zobrazovat v programu do“ (nastavíme školní rok ve kterém bylo naposledy používáno). Skrývané oddělení/zaměření nesmí být použito u žádného studia ani u žádného předmětu v letech následujících. Seznam žáků, kteří používají vybrané oddělení/zaměření zobrazíte kliknutím ve sloupci na počat žáků.ŠVP

U žáků s použitým starým oddělením zkontrolujte zda nemají ve studiích nastavené staré studijní zaměření/oddělení nebo jestli nemají ve studiu vložený předmět, který má nastavené staré oddělení. Vše opravte záměnou na správné zaměření nebo předmět.ŠVP

ŠVP

ŠVP v programu mohou upravovat pouze uživatelé z vedení školy. Učitelům se zobrazí pouze přehled studijních zaměření s předměty pro kontrolu studií žáků. 

Vložením ŠVP do programu Klasifikace umožníte programu hlídat nastavení předmětů v jednotlivých ročnících studijních zaměření u každého žáka. Žáci pak v hlavním okně programu budou označeni zeleným, červeným nebo šedým puntíkem. Dvojklikem na puntík ve sloupci stav žáka získáte informace o chybějících předmětech a předmětech navíc.

Nastavením ŠVP si usnadníte i práci při převodu žáků do nového školního roku – předměty, které už nemají žáci v dalším ročníku mít se automaticky odeberou. Např. hudební nauka končí v 5. ročníku, při převodu žáků do 6. ročníku bude předmět automaticky ze studia odebrán.

ŠVP žák má studia v tomto roce v pořádku
ŠVP žák má ve studiu předmět navíc nebo mu naopak nějaký předmět schází
ŠVP žák má studium bez nastaveného ŠVP

ŠVP

Než začneme vkládat do programu ŠVP, tak je nutné nejdříve u všech předmětů nastavit do jaké oblasti patří. Předměty jsou označeny v seznamu barevně podle nastavené oblasti. Ve sloupci „Počet ŠVP“ je uvedeno v kolika studijních zaměřeních je předmět navolen.
ŠVP
Poté můžete začít nastavovat jednotlivá studijní zaměření podle ŠVP. V menu Úpravy  /Zaměření najdete všechna dosud používaná studijní zaměření do kterých vložíte předměty a výstupy dle ŠVP školy.

Nové zaměření

Nové studijní zaměření vložíte v menu Vložit / Zaměření. Vyberte nejprve obor do kterého bude zaměření spadat, vyplňte název a uložte. Úpravu nastavení ŠVP vloženého studijního zaměření naleznete v menu Úpravy / Zaměření.
ŠVP

Nastavení ŠVP v programu

V menu Úpravy / Zaměření zvolíme studijní zaměření, ke kterému vložíme předměty a výstupy dle ŠVP. Dvojklikem na stud. zaměření nebo na tlačítko Upravit předměty otevřeme nastavení vybraného zaměření.

V seznamu zaměření je v 1. sloupečku uvedený počet předmětů navolených ve studijním zaměření a ve 2. sloupečku počat žáků studujících zaměření v současném roce. Dvojklikem na počet žáků zobrazíte jejich seznam. Pro zobrazení všech oddělení/zaměření i z minulosti stačí zatrhnout volbu „Za všechny roky“. Dále můžete filtrovat zaměření podle jednotlivých oborů.
ŠVP

Nejprve nastavte do kterého vzdělávacího zaměření a rámcového plánu zaměření patří (podle tohoto nastavení bude hlídáno nepodkročení hodinových dotací dle RVP). Dále zaškrtněte všechny stupně studia, které dle ŠVP mohou žáci absolvovat. Žáci budou kontrolování ve všech ročnících nastavených stupňů.
ŠVP


Předměty do zaměření vložíte tlačítkem Přidat předmět. Vybraný předmět zařaďte podle typu. Pokud nemůžete předmět v seznamu najít, tak nemá nastaveno do jaké oblasti patří. V menu Úpravy/Předměty předmět najděte a zvolte oblast (interpretace, recepce a reflexe…).
ŠVP


Nastavit zaměření podle jiného (zkopírovat zaměření) lze využít v případě, kdy je ŠVP u více zaměření téměř totožné a liší se např. jen hlavní předmět. Otevřete čisté stud. zaměření a kliknete na „Nastavit zaměření podle jiného“, vyberete podobné zaměření a potvrdíte OK. Označíte hlavní předmět, který chcete zaměnit a pomocí tlačítka „Upravit předmět“ předmět zaměníte.


Tlačítkem Ubrat předmět smažete označený řádek, tlačítkem Upravit předmět změníte u předmětu typ nebo ho zaměníte za jiný předmět aniž by se smazalo nastavení hodinových dotací.
ŠVP

Hodinovou dotaci zapíšete dvojklikem na levou část buňky. Do další buňky se posunete pomocí šípek.
Nastavované zaměření uložíte pouze s kompletně vyplněnými předměty včetně hodinových dotací splňující RVP.
Na další studijní zaměřeními se posunete pomocí šipek ŠVP nebo kláves Page Up a Page Down.

Výstupy

K nastavenému studijnímu zaměření lze vložit výstupy za jednotlivé předměty a ročníky. Výstupy pak můžete načíst do učebního plánu v kolektivní i individuální třídní knize. Ročníky, u kterých jsou nastavené výstupy, jsou označené *

Editační pole pro vložení výstupu otevřete dvojklikem na pravou část buňky nebo pomocí tlačítka Upravit výstupy.
ŠVP

Pomocí šipek se přesunete mezi jednotlivými ročníky pro vložení výstupů. U předmětů jako nauka a orchestr, které jsou použity i se stejnými výstupy ve více studijních zaměření, použijte funkci Uložit jako vzor. Při nastavování jiného studijního zaměření, do kterého budete vkládat znovu nauku, použijete tlačítko Načíst ze vzoru a výstup se zkopíruje.
ŠVP

Do třídní knihy se výstup vloží automaticky při jejím vytvoření. V úpravě třídní knihy pak můžete kdykoliv pomocí tlačítka Vyplnit plán podle výstupů ŠVP načíst aktuální výstup.
ŠVP