Nová zpráva

Rychlá nápověda při řešení konkrétních situací.
Žák má nevyplněný e-mail nebo má sourozence a není s nimi spárovaný:
Zkontrolujte, zda má žák správně zadaný e-mail a odeslané Web ID. Pokud ano, tak proveďte kontrolu zda žák má sourozence a je s nimi spárovaný. Najděte žáka, který chybí v nabídce e-mailů a otevřete jeho Osobní údaje / záložka Sourozenci. Najděte sourozence a přidejte.

Nespojené sourozence, které program předvybere podle stejného emailu, zobrazíte v menu Možnosti / Kontrola / Vyhledat nezařazené sourozence podle e-mailu. Zkontrolujete zda se jedná opravdu o sourozence a žáky hned spojíte do rodiny (dvojklikem na řádek nebo tlačítkem Podrobnosti).

Žák nemá sourozence a přesto se mi v nabídce e-mailů pro odeslání zprávy nezobrazuje:
E-mail byl již použit v minulosti – smažeme tedy jeho Web ID. V menu Soubor / Zprávy / Spravovat Web ID, zvolíme filtr „Pouze předchozích roků“, vyhledáme e-mail, označíme a smažeme Web ID v menu Možnosti / Smazat Web ID.

Zprávu mohou odesílat pouze učitelé (a vedení), kteří mají vytvořené WEB ID. Rodiče a žáci školy nemusí mít odeslané WEB ID pro doručení emailů.

Vedení školy může přímo z hlavního okna programu odeslat zprávu učiteli. Pravým tlačítkem myši klikněte na učitele a zvolte Odeslat zprávu učiteli nebo Odeslat upozornění učiteli.

Odeslané

Pokud potřebujete o něčem informovat vedení školy, učitele, žáky nebo rodiče je možné jim hromadně zaslat zprávu/email přímo z programu. Tuto zprávu si uživatelé přečtou buď při spuštění v programu Klasifikace (učitelé) nebo v el. žákovské knížce (rodiče a žáci). U zprávy lze také nastavit, aby se poslala i na email.

Při zasílání zprávy pouze na e-mail nemusí mít rodič a žák vytvořené WEB ID. U rodičů a žáků musí být Web ID odesláno pouze pro přihlášení do elektronické žákovské knížky, kde se jim zobrazí odeslané zprávy.

Novou zprávu napíšete pomocí menu Soubor / Zprávy / Odeslané.
Odeslané

Pokud jste přihlášeni jako vedení školy, je důležité, jakého učitele máte vybraného v hlavním okně programu. Pokud jste totiž klikli na jiného učitele a poté otevřeli zprávy, pro tuto zprávu se Vám nabídnou příjemci od toho daného učitele a tato zpráva se odešle ve jménu daného učitele (na konci pak bude dovětek, kdo tuto zprávu ve skutečnosti odeslal – např. ředitel,…).

V otevřeném dialogu stisknete tlačítko Nová zpráva.
Text zprávy/emailu lze formátovat – zformátovaná zpráva se pak zobrazí příjemci i v emailu, v Klasifikaci a el. žákovské knížce.

Odeslané
Otevře se dialog. Zde vyplníte datum od kdy a do kdy se má zpráva zobrazovat. Toto datum slouží pouze pro učitele v Klasifikaci nebo ve webové aplikaci a el. žákovské. Pokud zprávu odešlete pouze e-mailem, tento údaj se nevyplňuje.


Dále je potřeba vybrat adresáty ze skupin učitelé, rodiče a žáci. Při kliknutí na tlačítko Vybrat můžete vybrat jednotlivé příjemce.
Pomocná tlačítka pro výběr:
Zatrhnout vše – vybere všechny položky
Zrušit vše – zruší všechna zatržení
Zatrhnout vybrané – zatrhne pouze vybrané řádky

Příjemce lze filtrovat podle různých kritérií.
Pokud jsme otevřeli kontakty na žáky, lze je filtrovat podle jejich předmětu, nebo podle skupin, které má daný učitel vytvořené.
Pokud máme otevřené kontakty na rodiče, můžeme kromě předmětu a skupin také zobrazit pouze zákonné zástupce 1 a 2.
Pokud jste přihlášeni jako vedení, máte navíc možnost zobrazit žáky (zákonné zástupce) za celou školu, nejen od 1 učitele.

Takto vypadá dialog pro vybrání příjemců, pokud jste přihlášeni jako učitel.
Výběr příjemců

Takto vypadá dialog, pokud jste přihlášeni jako vedení a posíláte zprávu sami za sebe.
Výběr příjemců
Výběr příjemců

Takto poznáte, že posíláte zprávu za někoho jiného (v hlavičce je nadpis „V zastoupení“).
Výběr příjemců

Dále můžeme zprávě nastavit prioritu, podle které se bude řadit na webové aplikaci.

Zprávu je možné zaslat nejen do webové klasifikace ale také na email (Odeslat i na E-mail) nebo pouze na email (Odeslat jen na E-mail). Zpráva pak přijde na email vybraných uživatelů.

email

Dále stačí napsat text zprávy.
Po kliknutí na tlačítko OK se zpráva odešle.

Odesílání zpráv můžete v průběhu zrušit klávesou ESC.

Odeslané zprávy se zobrazí v seznamu odeslaných zpráv.
Pokud ale zprávu změníte a dáte znovu odeslat, zpráva se pošle všem jako nová.

 

Přílohy k e-mailu a zprávě

K odeslané zprávě máte možnost přiložit neomezený počet souborů jakéhokoliv formátu jako přílohu. Každý soubor může mít až 20 MB skutečné velikosti, ale mějte na paměti, že některé servery nepřijímají zprávy větší než 25 MB (například Seznam.cz). Z tohoto důvodu je dobré použít maximálně 4 soubory po 5 MB nebo 2 soubory po 10 MB. Pokud souborů potřebujete víc, je dobré poslat je ve více zprávách. Do jedné zprávy můžete vložit přílohy do celkové velikosti  50 MB.

Doporučujeme posílat emaily o max. velikosti 10 MB viz vysvětlení zde:

Wikipedie: Odeslaný e-mail se zpravidla při své cestě k adresátovi musí dostat přes několik MTA (Mail Transfer Agent). Každý z nich musí zprávu nejprve uložit, než ji může poslat dále, a proto se během tohoto procesu někdy zavádějí limity velikosti zprávy. Důsledkem toho je, že pokud si posíláme velké přílohy v rámci počítačové sítě firmy nebo organizace, tak bez problémů projdou, zatímco pokud je posíláme někomu přes Internet, není to zaručeno. Z tohoto důvodu systémy odchozí pošty zpravidla omezují velikost souboru, který uživatelé mohou k e-mailu připojit. Například když ve službě gmail od Googlu zvýšili limit pro velikost přílohy na 25MB, zobrazilo se také varování, že se vám nemusí podařit poslat zprávu s takto velkou přílohou uživatelům, kteří používají e-mailové služby s menším limitem. Obecně se dá říci, že za maximální bezpečnou velikost e-mailu je považováno 10MB. Tyto limity mohou uživatele mást, protože kódování MIME má až 30% režii – a proto se soubor, který na pevném disku zabírá 20 MB, jako příloha nevejde do limitu 25MB.

Pro vkládání příloh slouží tlačítka nad textem zprávy, pomocí kterých nalistujete soubory ze svého PC. Pokud tyto soubory na původním místě ponecháte, bude možné je později otevřít i z odeslané zprávy. Soubory příloh do zpráv můžete přetáhnout i z jiných programů myší najednou.

V elektronické žákovské knížce je příloha ponechána po dobu 1 měsíce, pak je smazána.

Pokud vložíte nesprávný soubor klikněte do řádku s názvem souboru a stiskněte klávesu Delete.

 

Podívejte se na video návod

Nová zpráva mezi učiteli a rodiči